BERCANDA ITU BOLEH, NAMUN JANGAN SAMPAI BERCANDA MELEWATI BATAS

0
103

Kini marak sekali konten hiburan yang menampilkan senda gurau masa kini yang sering disebut “prank”. Namun dibalik trend “prank” ini ternyata tidak sedikit yang melewati batas. Sebelum kita mengikuti trend “prank” ini, alangkah baiknya kita ketahui adab saat kita bercanda. Berikut ulasannya:

1.Tidak Bercanda dengan Ayat-ayat Allah Swt dan Hukum Syariat-Nya.

2. Tidak Berdusta dalam Bergurau. Nabi Saw bersabda (yang artinya), “Sesungguhnya saya bercanda dan saya tidaklah mengatakan selain kebenaran.” (HR. ath-Thabarani)

3. Tidak Menghina Orang Lain. Misalnya, menjelek-jelekkan warna kulit seseorang dan cacat fisiknya.

4. Tidak Bercanda di Saat Seseorang Dituntut untuk Serius. Sebab hal ini bertentangan dengan adab kesopanan dan bisa jadi mengakibatkan kejelekan bagi pelakunya atau orang lain.

5. Tidak Mencandai Orang yang Tidak Suka dengan Candaan. Sebab hal ini bisa menimbulkan permusuhan dan memutus tali persaudaraan.

6. Tidak Tertawa Terbahak-bahak.

7. Tidak Mengacungkan/ Menodongkan Senjata Kepada Saudaranya.

8. Mengambil Harta Orang dengan Bercanda. Tidak dibenarkan menurut agama seseorang bercanda dengan mengambil harta atau barang milik saudaranya, lalu dia sembunyikan di suatu tempat.

9. Tidak Menakut-nakuti di Jalan Kaum Muslimin.

10. Berdusta untuk Menimbulkan Tawa. Apabila seorang bercanda dengan kedustaan, ia telah keluar dari batasan mubah (boleh) kepada keharaman.

www.gelombangwakaf.id