Apakah barang wakaf boleh digadaikan?

0
40
hukum menggadaikan barang wakaf

Beberapa hari lalu viral berita tentang masjid wakaf yang disita oleh bank. Semua berawal dari sertifikat tanah yang digadaikan ke bank oleh ahli waris sebelum tanah tersebut dibangun masjid. Kemudian tanah tersebut dibangun masjid dan diwakafkan untuk warga sekitar. Masalah muncul ketika ahli waris tidak mampu membayar bunga ke bank dan terjadi kredit macet. Akibatnya masjid tersebut diambil alih bank sebagai jaminan harta yang digadaikan.

Apakah hukum barang wakaf yang digadaikan?

Para ulama sepakat bahwa barang wakaf tidak boleh digadaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab I’anatut Thalibin : Dan sah akad gadai, yaitu menjadikan barang yang boleh dijual sebagai jaminan hutang yang bisa dilunasi dengannya ketika tidak mampu membayar. Karena itu, tidak sah menggadaikan barang wakaf, karena keduanya tidak boleh dijual.

Untuk menghindari kejadian yang sama terulang di masa depan, hendaknya akad wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf untuk menjamin keabsahan tanah wakaf di mata hukum.

Nantikan selalu update terbaru dari kami hanya di sini.