Tiga Dosa Besar di Mata Allah

0
265

Apakah dosa paling besar di sisi Allah?

Pada suatu hari, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam sedang duduk bermajelis bersama para shahabatnya dan memberikan pelajaran kepada mereka. Beliau shalallahu ‘alaihi wa sallam kemudian mengatakan:
“Perhatikanlah (wahai para shahabat), maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar?” Beliau shalallahu ‘alaihi wa sallam mengatakannya tiga kali. Kemudian para shahabat mengatakan: “Tentu wahai Rasulullah.” Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pun menerangkan: “(Dosa-dosa yang paling besar itu adalah) syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan persaksian palsu (perkataan dusta).” (HR. Al Bukhari dan Muslim dari shahabat Abu Bakrah radhiallahu ‘anhu )

Sahabat semoga kita terjauh dari dosa syirik baik itu syirik besar atau syirik kecil, tidak durhaka pada kedua orang tua dan senantiasa berkata jujur meskipun pahit.