TIGA PRINSIP PENGELOLAAN WAKAF

0
924

Sahabat wakaf dalam pengelolaan harta wakaf, para fuqaha sepakat menetapkan tiga prinsip peraturan wakaf yaitu:
1. Harta wakaf tidak boleh dijual
2. Harta wakaf tidak boleh diberikan (dihibahkan) pada orang lain
3. Harta wakaf tidak boleh diwarisi

Tiga prinsip diatas merujuk pada sebuah hadits Ibnu Umar dibawah ini:
Dari Nafi’ dari Ibnu Umar beliau menyebut sebagaimana Umar r.a telah memperoleh tanah di bumi Khaibar. Beliau lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di bumi Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripadanya. Apakah yang sebaiknya saya lakukan?”
Rasulullah SAW menjawab, “kalau kamu mau tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.”

Lalu umar menyedekahkan (hasil) tanah tersebut kepada fakir miskin, kaum keluarganya, ntuk memerdekakan hamba, para tetamu dan dana orang musafir. Tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Tetapi ia boleh digunakan dengan cara yang makruf oleh pihak yang mengurusnya.

Itulah asal mula prinsip wakaf, menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya. Harta wakaf tersebut tidak boleh boleh dijual, tidak boleh diberikan (dihibahkan) pada orang lain dan tidak boleh diwariskan.

Sahabat masih banyak edukasi wakaf menarik lainya, jadi jangan lupa follow fanpage dan ig @gelombangwakaf.id

Gelombang Wakaf, gerakan kebaikan bagian dari Rumah Zakat dan Rumah Wakaf