Unsur-Unsur Wakaf

0
611

APA SAJAKAH UNSUR-UNSUR WAKAF?

Di dalam menunaikan wakaf terdapat beberapa unsur yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apa sajakah unsur-unsur wakaf? Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf, antara lain:

a. Wakif, pihak yang mewakafkan harta benda miliknya;
b. Nazhir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif;
c. Harta benda wakaf;
d. Ikrar wakaf, pernyataan kehendak wakif berupa lisan/tulisan kepada nazhir;
e. Peruntukkan harta benda wakaf;
f. Jangka waktu wakaf.

Kesemua unsur tersebut diatur lebih mendalam di UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Jadi, sudah mantapkah niat Sahabat untuk berwakaf?